postheadericon Regulamin Biegu Sylwestrowego

31 grudnia 2011 roku o godzinie 12 odbędzie się ósmy Krakowski Bieg Sylwestrowy. Wszelkie kwestie związane z udziałem w imprezie reguluje Regulamin Biegu Sylwestrowego.

Szczegółowy Regulamin Biegu Sylwestrowego odbywającego się w Krakowie

 • Organizatorzy imprezy plenerowej

Za przygotowanie i przeprowadzenie krakowskiego biegu odpowiada: Gmina Miejska Kraków. Organizacjami wspierającymi są: Krakowski Klub Biegacza Dystans oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

 • Cel biegu

1. Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców miasta i turystów.
2. Pobudzenie wyobraźni i zachęcenie do przywitania Nowego a pożegnania Starego Roku w nietypowy sposób.
3. Skuteczna reklama Krakowa, jako ośrodka kulturalnego z wielowiekową historią i tradycją.

 • Warunki uczestnictwa

Do rywalizacji sportowej mogą przystąpić osoby, które spełnią jednocześnie wszystkie warunki:

 1. Ukończyły 15 rok życia (Radosna Dziesiątka) bądź posiadają pisemną zgodę rodziców, jeśli nie ukończyły 18 lat (Smocza Piątka).
 2. Wypełnią formularz zgłoszeniowy i prześlą go drogą internetową bądź osobiście dostarczą do biura.
 3. Dokonają opłaty określonej niniejszym regulaminem Krakowskiego Biegu Sylwestrowego.
 4. Podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
 5. Podpiszą akceptację regulaminu imprezy.
 • Opłata startowa

Każdy kto zamierza wystartować w biegu sylwestrowym, musi uiścić wpisowe. Jego wysokość zależy od terminu, w jakim wpłacimy pieniądze:

 1. 40zł – wpłata do 24 grudnia dokonana przelewem,
 2. 60zł – opłata bezpośrednio przed startem 30 i 31 grudnia w biurze.

Opłaty nie wnoszą osoby po 70 roku życia. Natomiast dzieci do 12 lat płacą 20 złotych.

 • Nagrody
 1. Na laureatów trzech pierwszych miejsc czekają puchary oraz nagrody pieniężne. Odpowiednio: 200, 150 i 100zł.
 2. Najciekawiej przebrane trzy pierwsze osoby otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 500, 400 i 300zł. A uczestnicy biegu, którzy zajmą miejsca 4-10 mogą liczyć na atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 3. Najoryginalniej ubrana para, która ukończy bieg trzymając się za ręce otrzyma 200zł.
 • Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne, które nie zostały jednoznacznie ujęte w Regulaminie Biegu Sylwestrowego , rozstrzygają ostatecznie organizatorzy.
2. Impreza zostanie przeprowadzona bez względu na warunki atmosferyczne.
3. W biegu mogą brać udział zawodnicy nordic walking.
4. Regulamin Biegu Sylwestrowego obowiązuje wszystkich uczestników imprezy plenerowej.
5. Godzina rozpoczęcia biegu ustalona jest przez organizatorów.
6. Przyjęcie numeru startowego jest równoważne z tym, że akceptuje się Regulamin Biegu Sylwestrowego.